BİZİM  MARMARA

PLATFORMU  ve  GİRİŞİM  GRUBUNA 

DAVETİMİZDİR 

 

 

Sayın …………………………..

 

 

       Bu mektup ve ekindeki proje;  “Marmara Denizi’ndeki yaşamı tamamen kaybetme ile sonuçlanabilecek olası bir ekolojik felaketi önleyebilmek” için, küçük çabaların birleştirilmesiyle, büyük başarılar elde edilebileceği bilinç ve inancı ile hazırlanmıştır.

       Yine bu mektup ve ekindeki proje;   “Marmara Denizi’nin yüzülemez derecede kirli olduğu” ve “balık çeşidinin fevkalade düzeyde azalmış ve bunun da daha ne kadar korunabileceğinin bilinemediği” gerçeğini ve artık HEP BİRLİKTE BİR ŞEYLER YAPMANIN gerekliliğini ortaya koymaktadır....Devamını Oku



X KAPAT

Proje Katılım ve Öneri Formu

EK-15

 

PROJE  KATILIM  ve  ÖNERİ  FORMU

 

 

1. Kurum Adı/Gerçek Kişi Adı ve Soyadı :

 

 

2. Katılma İsteğiniz Girişim Grubuna İse  İşaretleyiniz :

 

 

3. Katılma İsteğiniz Platforma İse İşaretleyiniz (Dernekler Kanunu Gereği Sadece STK’lar Yanıtlamalıdır) :

 

 

4. Adres, E-Posta Adresi, Telefon, Faks varsa Web Sitesi Adresi :

 

 

 

 

 

5. Kurum/Kuruluş/Makamınız Adına Hareket Etmeye Yetkili Görevlinizin Adı, Soyadı ve İletişim Bilgileri (Görev/iş yoğunluğunuz nedeni ile yetkilendireceğiniz kişi) :

 

 

 

 

 

6. Projeye Yönelik Olası Katkılarınız :

 

 

 

 

 

 

 

7. Projeyi Geliştirici Önerileriniz :

 

 

 

 

 

 

 

İMZA                          :

AD-SOYAD                :

KURULUŞ-GÖREV  :

 

(Not: Dernek, vakıf ve bunların üst kuruluşları platforma katılırken, bu kuruluşların yöneticileri kişisel olarak girişim grubuna da katılabilirler.)      

Word Formatında İndirmek İçin Tıklayın                                                                                                                


ETKİNLİKLER

Newsletter


YAZARLAR