BİZİM  MARMARA

PLATFORMU  ve  GİRİŞİM  GRUBUNA 

DAVETİMİZDİR 

 

 

Sayın …………………………..

 

 

       Bu mektup ve ekindeki proje;  “Marmara Denizi’ndeki yaşamı tamamen kaybetme ile sonuçlanabilecek olası bir ekolojik felaketi önleyebilmek” için, küçük çabaların birleştirilmesiyle, büyük başarılar elde edilebileceği bilinç ve inancı ile hazırlanmıştır.

       Yine bu mektup ve ekindeki proje;   “Marmara Denizi’nin yüzülemez derecede kirli olduğu” ve “balık çeşidinin fevkalade düzeyde azalmış ve bunun da daha ne kadar korunabileceğinin bilinemediği” gerçeğini ve artık HEP BİRLİKTE BİR ŞEYLER YAPMANIN gerekliliğini ortaya koymaktadır....Devamını OkuX KAPAT

EYLEM PLANININ AŞAMALARI:

01.  Girişim kurucularının belirlenmesi, (Tamamlandı)

 

02.  Girişim geçici yürütücülerinin belirlenmesi, (Tamamlandı)

 

03.  Girişim ve platform oluşturma projesinin hazırlanması, (Tamamlandı)

 

04.  Çözüm ortaklarının belirlenmesi, (Tamamlandı)

 

05.  MuhtemelBizim Marmara Platformu ve Girişim Grubu adaylarının belirlenmesi,

       (Tamamlandı)

 

06.  Marmara Denizi ile ilgili çalışma yapan akademik ve sivil toplum kuruluşları ile

       temas sağlanması, (Devam ediyor)

 

07.  Marmara Denizi ile ilgili bilgi, belge ve yayınların toplanması, (Devam ediyor)

 

08.  Marmara Denizinin Kirlilik Haritası İle Balık Yatakları Haritası, (Henüz Ulaşılamadı)

 

09.  Çağrı Mektubu, (Tamamlandı)

 

10.  Proje Öneri Formu, (Tamamlandı)

 

11.  Çağrı Mektubu, Proje ve Öneri Formunun gönderilmesi,

       (Başlanmadı/Nisan-2012 içinde gönderilmesi planlanıyor)

 

12.  Bizim Marmara Girişim Gurubu İle Bizim Marmara Platformu katılımcılarının

       belirlenmesi, (Mayıs/2012 sonu hedefleniyor)

 

13.  Platform ve Girişimin toplanması ve yürütücülerinin belirlenmesi,

       (Mayıs/2012 ayı içinde yapılması hedefleniyor)

 

14.  Bizim Marmara Platformu statüsünün ortaklarca onayı, yeni eylem planı ve bütçesinin

       onayı, (Mayıs/2012 ayı içinde yapılması hedefleniyor)

 

15.  Bizim Marmara Platformu kuruluşu için İl Dernekler Masasına başvurulması,

       (Mayıs/2012 ayı içinde yapılması hedefleniyor)

 

16.  Platformun faaliyete başlaması (Haziran/2012 hedefleniyor)


ETKİNLİKLER

Newsletter


YAZARLAR