BİZİM  MARMARA

PLATFORMU  ve  GİRİŞİM  GRUBUNA 

DAVETİMİZDİR 

 

 

Sayın …………………………..

 

 

       Bu mektup ve ekindeki proje;  “Marmara Denizi’ndeki yaşamı tamamen kaybetme ile sonuçlanabilecek olası bir ekolojik felaketi önleyebilmek” için, küçük çabaların birleştirilmesiyle, büyük başarılar elde edilebileceği bilinç ve inancı ile hazırlanmıştır.

       Yine bu mektup ve ekindeki proje;   “Marmara Denizi’nin yüzülemez derecede kirli olduğu” ve “balık çeşidinin fevkalade düzeyde azalmış ve bunun da daha ne kadar korunabileceğinin bilinemediği” gerçeğini ve artık HEP BİRLİKTE BİR ŞEYLER YAPMANIN gerekliliğini ortaya koymaktadır....Devamını OkuX KAPAT

HAZIRLIK AŞAMASINDA YAPILACAK İŞLER:

  1. 1.      Bu amaca ulaşmak ve sorunun çözümü için, yasal görev ve yetkileri olan ilgili merkezi ve yerel yönetim organları, kurum ve kuruluşları ile çözümün dayanağı ve yol göstericisi olacak olan bölgedeki bilim kuruluşları, meslek odaları ve barolar “Çözüm Ortağı” olarak belirlenecektir.

 

  1. 2.      Gerçek kişilerden, denizcilerden ve platforma katılması yasal olarak mümkün olmayan istekli ticari kuruluşlar ile balıkçılar ve kooperatifleri ile basın-yayın ve medya kuruluşlarından oluşan bir “Bizim Marmara Girişimi” oluşturulacaktır.

 

  1. 3.      Projeye istekli sivil toplum kuruluşlarından “Bizim Marmara Platformu” ismiyle bir platform oluşturulacak ve İstanbul Valiliği Dernekler Masasına başvurulacaktır.

 

  1. 4.      Platformlar özel hukuk tüzel kişileri (Dernekler-Vakıflar) arasında oluştuğundan, platform oluşuncaya kadar proje “Bizim Marmara Girişimi” vasıtası ile yürütülecektir.

 

  1. 5.      Platform oluşunca, platform ve girişim birlikte hareket edecek ve ortak bir yürütücüler grubu oluşturacaktır.

 

  1. 6.      Platform ve girişimi kapsayıcı bir “İletişim Ağı” oluşturulacaktır.

 

  1. 7.      “Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olmamak” gerektiğinden, önce akademik kuruluşlardan Marmara Denizi’nin mevcut kirlilik durumu, balık yatakları ve diğer sorunları ile olası çözümler için hareket tarzlarını gösteren bir rapor alınacak ya da mevcut güncel bilgiler derlenerek bir rapor haline getirilerek, bilahare bütün üyelere gönderilecektir.

 

  1. 8.      Bu çalışmanın tamamlanması sonrasında amaca ulaşmak için gerekli teknik alt projeler, uygulayıcıları ve bütçeleri, konunun uzmanı kişi ve kuruluşlarla birlikte planlanacaktır.


ETKİNLİKLER

Newsletter


YAZARLAR