BİZİM  MARMARA

PLATFORMU  ve  GİRİŞİM  GRUBUNA 

DAVETİMİZDİR 

 

 

Sayın …………………………..

 

 

       Bu mektup ve ekindeki proje;  “Marmara Denizi’ndeki yaşamı tamamen kaybetme ile sonuçlanabilecek olası bir ekolojik felaketi önleyebilmek” için, küçük çabaların birleştirilmesiyle, büyük başarılar elde edilebileceği bilinç ve inancı ile hazırlanmıştır.

       Yine bu mektup ve ekindeki proje;   “Marmara Denizi’nin yüzülemez derecede kirli olduğu” ve “balık çeşidinin fevkalade düzeyde azalmış ve bunun da daha ne kadar korunabileceğinin bilinemediği” gerçeğini ve artık HEP BİRLİKTE BİR ŞEYLER YAPMANIN gerekliliğini ortaya koymaktadır....Devamını OkuX KAPAT

AMACA ULAŞMAK İÇİN OLUŞTURULAN PROJENİN ANA HATLARI:

-          Bu büyük ve karmaşık sorunun en geniş katılımla çözümlenebileceği bilinci ile vakıf ve dernekler ile bunların üst kuruluşlarından oluşan güçlü bir “Bizim Marmara Platformu” nun oluşturulması,

-          Platformun oluşturulması öncesinde ve sonrasında bireysel katkıların vazgeçilmez önemi göz önünde tutularak, gerçek kişilerden ve platforma katılması yasal olarak mümkün olmayan ticari kuruluşlar, balıkçılar ve kooperatifleri ile basın-yayın kuruluşları ve diğerlerinden oluşan “Bizim Marmara Girişimi” nin oluşturulması,

-          Merkezi ve yerel yönetimlerin, üniversite ve diğer bilim ve araştırma kuruluşlarının ve Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerin tüm meslek odası ve barolarının ve nihayet girişimin amacına ulaşabilmesi için katkıda bulunabilecek tüm kuruluşların “”Bizim Marmara Çözüm Ortakları” olarak belirlenmesi,

-          Platform ve Girişim Grubu üyeleri arasında güçlü bir “İletişim Ağı” oluşturulması,

 

şeklindedir.


ETKİNLİKLER

Newsletter


YAZARLAR